Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct05 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คำถามถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

  ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

  แผนการดำเนินงานประจำปี

  รายงานการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สถิติการให้บริการประชาชน

  ติดต่อสอบถาม

 

 

พยากรณ์อากาศ (วันนี้)

menuntsao5803

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 ประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

 icon show sticky ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 58

 

 

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

 

 

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยน (วันนี้)

 

 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

officent5801

> ประวัติความเป็นมา อบต.นาแต้

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และอยู่ห่างจากอำเภอคำตากล้า ตามแนวถนนสายทางหลวงสายคำตากล้า - บ้านม่วง เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  และได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 คือองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  เลขที่ 101 หมู่ที่ 3  ตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

     พื้นที่ตำบลนาแต้มีเนื้อที่ประมาณ 78.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,062ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่ออำเภอต่าง ๆ ดังนี้

     ทิศเหนือ  จรดแม่น้ำสงคราม  ติดต่อเขตอำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย

     ทิศตะวันออก  จรดเขตตำบลคำตากล้า  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

     ทิศใต้  จรดเขตตำบลหนองแวง  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

     ทิศตะวันตก  จรดเขตตำบลบ่อแก้ว  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร

> การปกครอง

     ตำบลนาแต้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

> ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลนาแต้  มีลักษณะเป็นแบบลูกคลื่น  ลอนลาดเล็กน้อยถึงที่ราบ  พื้นที่ตอนบนบางส่วนเป็นที่ลุ่มในเขตใกล้เคียงกับลำน้ำสงครามแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  ห้วยแคน  ห้วยเตย  ห้วยปลาปาก  ห้วยลาดควาย  ห้วยเหล็กเปียก  ห้วยป่าช้ากวาง  หนองอีแหว้ ฯลฯ  โดยมีแหล่งน้ำที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เช่น  อ่างเก็บน้ำโสกนกเต็น  อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก  นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนทางทิศใต้ของตำบลนาแต้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีบ่าง  ป่าดงคำพลู  และป่าดงคำกั้ง

> ลักษณะภูมิอากาศ

     ภูมิอากาศของตำบลนาแต้จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน  ในฤดูฝน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) จะมีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตลอดฤดู  แต่ในฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) จะมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกหนาในตอนเช้า  ส่วนในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดและแห้งแล้ง

> ลักษณะทางธรรมชาติ

     ดินในพื้นที่ของตำบลนาแต้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทน  เมื่อมีฝนตกทำให้เกิดการกัดกร่อนของผิวดินสูง  เป็นเหตุให้ดินถูกน้ำชะล้างสารอาหารและสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพืชไปหมด  การปรับปรุงดินทำได้ค่อนข้างยาก  เพราะการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ  จะต้องดูแลและเรื่องการชลประทาน  และการจัดการบำรุงรักษาดินไปพร้อม ๆ กันด้วย

     การใช้ประโยชน์จากดินในพื้นที่ของตำบลนาแต้จะใช้ในการทำการเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวนยางพารา  และการปศุสัตว์  ส่วนที่เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย  และเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

     ตำบลนาแต้นอกจากอาศัยน้ำฝนในการอุปโภคบริโภค  และใช้ในการทำการเกษตรแล้วยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ประกอบด้วยลำห้วยจำนวน 4 แห่ง  และหนองน้ำจำนวน 9 แห่ง

     แหล่งน้ำสาธารณะประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ำจำนวน 5 แห่ง  ฝายน้ำล้นจำนวน 7 แห่ง  และสระน้ำสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง

     ตำบลนาแต้  มีป่าไม้อยู่ในเขตป่าสงวนดงคำกั้งซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณ  มีไม้แดง  ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ.

backhome

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

 

 

 

 

menuntsao5804

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประเมินสรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำภูตอนกลาง พร้อมเทถนน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อหัว-ท้าย ท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายหัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงธันวาคม 2560

ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลงประกาศ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561

รายงานการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.นาแต้

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

รายงานการจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.นาแต้

รายงานการจัดซื้อในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน ธันวาคม 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)ลงประกาศวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำ

ห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทถนน คสล.ต่อหัว-ท้าย หมู่ 8 บ้านโพนทอง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.หนองพอกใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำภูตอนกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสรืมเหล็กห้วยคำภูตอนกลาง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่8 

ตารางราคากลาง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  พค.2561 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  12  บ้านหนองเม็ก  จำนวน   2   สาย

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


 

 

menuntsao5805

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7  บ้านสันติสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.12  บ้านหนองเม็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11  บ้านสระแก้ว สายที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11  บ้านสระแก้ว สายที่ 1

 icon newประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.2  บ้านดอนคำicon hot02

icon newประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคกลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านนาแต้hot01

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง  ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข-สระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ ๙ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง  ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแต้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 

ประกาศราคากลาง เรื่องการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

hot01ประกาศราคากลางโครงการท่อเหลี่ยมเพิ่มเติม2hot01

hot01ประกาศราคากลางโครงการท่อเหลี่ยมเพิ่มเติม1hot02

 hot02ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌครงการท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทถนน คสล.ต่อหัวท้ายหมู่ที่8บ้านโพนทองhot01

icon new02ประกาศราคากลางโครงการท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทคอนกรีตต่อหัวท้ายท่อเหลี่ยมหมูที่8บ้านโพนทองicon gifped

icon newประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562icon bullet

icon new03ประกาศเปิดเผยการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียนเป็นนมพาสเจอร์ไรด์ชนิดถุงและนมนมยู.เอช.ทีชนิดกล่อง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561icon pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561icon pdf

ประกาศราคาประกาบกลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2 icon new02

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.หนองพอกใหญ่ hot02

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ icon new03

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 12 บ้านหนองเม็ก icon new02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ่โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาแต้  2.โครงก่อสร้างรายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองพอกใหญ่ 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองพอกใหญ๋ 9/3/61hot02 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 hot01

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 hot01

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองพอกใหญ่ (19/2/61) icon update

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านนาแต้ (19/2/61) icon update

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 11 บ้านสระแก้ว hot02

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 9 บ้านดงอีบ่าง hot02

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 2 บ้านดอนคำ hot02

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 1 บ้านนาแต้ hot02

เงื่อนไข อาหารเสริม(นม) นมกล่อง   ราคากลางhot01

เงื่อนไข อาหารเสริม(นม)  นมพาสเจอร์ไร   ราคากลางhot01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  มิใช่งานก่อสร้าง.........ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน  พ.ย60hot01

ราคากลางจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกสีขาวและผ้าประดับ ขาว-ดำ   hot02

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา hot01

ประกาศผลการเปิดซองศอบราคา รถบรรทุก hot01

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) hot02

ประกาศสอบราคาจ้างประปา ม.11 hot02

ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง ม.10 hot02

ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง ม.7 hot02

ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง ม.6 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง ประปา ม.2 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนลูกรังไปเกษตร ม.5 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง  ศาลา ม.6 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง ประปา ม.10 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง อาคารกองสวัสดิการและงานป้องกันฯ อบต.นาแต้ hot02

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองสวัสดิการและงานป้องกันฯ (องคฺการบริหารส่วนตำบลนาแต้)hot01

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญhot01

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสงhot01

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรสายหนองหวายตอนกลาง-หนองหวายตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านวนาสรรค์hot01

ระกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังไปแหล่่งเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านสันติสูุขhot01

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน hot02

ยกเลิกประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการhot01

ยกเลิกประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ hot01

ยกเลิกประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ hot01 

ประกาศสอบราคา 60   ประปารวม 3 โครงการ icon update

ประกาศสอบราคา 60   ลงดินลูกรัง รวม  4 โครงการicon update

ประกาศสอบราคา 60   อาคาร รวม 2 โครงการ icon update

ประกาศสอบราคา พค60 icon update

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวันที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ,,,,,,,,icon update

bu 1 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒ 

 bu 1 ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ สายนาแต้-ดอนคำ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๓.๕๐

 bu 1 ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๑ สายหนองพอกใหญ่-ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพดอนคำเสนานฤมิตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพอกใหญ่

 

 

 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (วันนี้)

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

 

ceontsao58011z

 

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

090909
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
88
163
947
88113
3193
4313
90909

Your IP: 18.232.124.77
Server Time: 2019-08-24 16:06:58

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

 

August 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866